Gult varsel: – Fare for jord- og flomskred

Grunnvannstanden og vannmetningsgraden i bakken er allerede høy, varsler NVE Foto: NVE