- Jeg oppfatter det som en snikinnføring av en ekstra skatt

foto