Oddbjørn Bang ønsker klare bestemmelser for hvem som får etablere seg på industriområdet.

Ordføreren siktet til at en kontorbedrift har fått dispensasjon for å være i Grønøra 1-bygget. Orkdal kommune er for tiden i diskusjon med huseier om hvorvidt denne virksomheten kan være i bygget.

Behandles i høst

Reguleringsbestemmelsene for Grønøra er blant det politikerne skal ta stilling til de kommende månedene i forbindelse med at kommunedelplanen for næring skal behandles på nytt i høst.

Planen var satt opp som en drøftingssak i formannskapet sist onsdag, og det var da Bang tilkjennega sitt syn på Grønøra 1, som ligger rett vest for 3T.

Biltema blir tillatt?

Rådmannen har ikke kommet med noe forslag for ny reguleringsbestemmelse for Grønøra, men saksbehandler Ingvill Kanestrøm kom med flere signaler for andre deler av kommunen. Deriblant Laksøra.

Her vil rådmannen foreslå å endre reguleringsbestemmelsene, slik at det blir tillatt med storhandel, og at den eneste begrensningena vil være størrelse på forretningen.

Kanestrøm antydet at en aktør på Laksøra må være på minimum 2000 kvadratmeter, men fra politisk hold ble det gitt signaler om at dette kan være for stort, og at 1500 kvadratmeter er en passelig grense. Dersom dette blir vedtatt, vil Biltema kunne etablere seg på Laksøra - slik de har ønsket i flere år.

Planforslaget blir behandlet første gang i formannskapet 20. juni, i et ekstraordinært møte, mens sluttbehandlinga vil skje i kommunestyret i november.