Fylkeslege Jan Vaage bekrefter at det er kommet en klage fra Gunhild Thuseths familie, men at saken ikke er behandlet ennå.

- Innholdet i brevet tyder på at denne pasienten har hatt et uheldig møte med Orkdal helsetun og at kommunikasjonen med pårørende ikke har vært god nok. Det er påpekt en rekke enkelthendelser som virker kritikkverdige. Vi oppretter nå tilsynssak, og vil be Orkdal kommune om en uttalelse med bakgrunn i brevet, sier Vaage som ikke ønsker å komme med ytterligere kommentarer før saken er formelt behandlet.