Hjorten, eller hjortene som ble påskutt med hagle, har ikke etterlatt seg spor i snøen, bortsett fra steet der et av dyrene er blitt truffet. Leder i storviltrådet i Meldal, Bård Kalstad, sier at skuddene ble avfyrt på så langt hold at hagl som traff dyret neppe har gått så lang innenfor skinnet. Så lenge man ikke har spor er det vanskelig å finne den skadde hjorten. I det aktuelle området holder en stor hjorteflokk til nå på førjulsvinteren.

Kalstad var på stedet lørdag morgen, og tror hjorten som man vet er truffet vil berge vinteren gjennom. Men selv om sårene trolig vil gro, påfører skytinga dyret unødige lidelser.

Det var fredag kveld Stein Rønningen hørte at det ble avfyrt en serie med skudd utafor huset i Kvamsvegen i Meldal. Undersøkelser viste blodspor i sporene til en hjorteflokk som har opphold i området, og spor av folk i snøen. Spor etter nedslag av en haglsverm i snøen viste også at dyrene var påskutt med hagle på 30 til 50 meters hold. Trolig i en serie mens dyret var i bevegelse. Slike skudd kan bare føre til skader på dyrene.