Bilister varslet om UP-kontroll – så kom det en fyllekjører i en fullastet semitrailer

foto