Torsdag 3. november kan «Gud og hvermann» få et innblikk i hva et massivtrehus er for noe. Da åpner Orkdal kommune dørene i det som er på god vei til å bli Orkdals første bygg i massivtre.

Det er Trio-bygg som har fått oppgaven med å sette opp det som skal gi totalt 24 kommunale leiligheter av ulik størrelse.

Kommunen ønsker at interesserte tar kontakt og melder seg på innen 1. november, for det er begrenset hvor mange man får plass til.

Massivtre er en betegnelse på en byggemetode der treplanker settes sammen til store treelementer. Plankene legges lagvis, der lagene legges vekselvis vannrett og loddrett.