Stor bunke uttalelser og innsigelser - nå skal biogassplanene avgjøres

foto