Flere mangler telefon- og nettdekning: Trolig rettet innen onsdag