Klarsignal for å bygge: Skeptisk til prisutviklinga

foto