Flere får sjanse til å oppleve mestring på ulike arenaer: – Alle er like mye verdt