Blir dobbelt så stor: - Vi regner med å starte bygginga etter sommerferien