Det gikk hele sju år før Irene fikk en sikker diagnose

foto