Bevilget millionbeløp for å komplettere utbedringen av veien

foto