Bevilget millionbeløp for å komplettere utbedringen av veien

Her er kulen som entreprenørene nå jobber med å rette ut. Veien senkes her ifølge Anne-Grethe Jenssen i Trøndelag fylkeskommune med i underkant av tre meter. Foto: Anders Aa. Morken