Det blir garantert en annerledes skoletime om ikke annet

foto