Enkle grep gjør barna tryggere

FAU-leder for Orkanger barneskole, Andreas Melgård, berømmer kommunen for å ha gjort forbedringer langs veien der mange skoleelever ferdes. Foto: Toril Langmo Skjetne