Bygger hytter på rundt 30 kvadratmeter. - Mange synes det er spennende og framtidsretta

Ivar Langklopp på tomta til ei av hyttene i Ånegga-grenda. Her ser vi stålskruene som er fundamentet til hyttene. Foto Audhild Øye