Både sjåfør og passasjer anmeldes etter påkjørsel under kontroll