Planlegger halv mil med turvei – sju innsigelser fra Statsforvalteren