Blir et av landets største sammenhengende industriområder