Flere tyverier enn før: – Vi ser en tendens i kriminaliteten