Protonic Conduction in Porous Oxides.

Dette er navnet på avhandlingen som Sindre Østby Stub (31), opprinnelig fra Orkanger, skal forsvare og som som skal gi han doktorgradstittel fra kjemisk institutt ved Universitet i Oslo.

- Kort fortalt handler det om at jeg har forsket på nye materialer til brensels- og elektrolyseceller knyttet til fornybar energi, forteller kandidaten på telefon.

Arbeidet han har utført har ledet til et internasjonalt gjennombrudd i å forstå hvilke parametere som påvirker protonledningsevnen langs overflater.

Framtidas energiløsninger

Denne teknologien er sentral blant annet innen utviklingen av nye energiløsninger knyttet til transport.

- Det jobbes med å utvikle hurtigbåter med langt lavere utslipp enn i dag, og hydrogen kan være et aktuelt alternativ, sier Stub, som til daglig jobber som rådgiver for miljøstiftelsen Zero.

Stub forteller at Norge er langt framme når det gjelder forskning på nye energiløsninger, og at det nå også er en del spennende industrisatsinger på gang. Han har alltid vært opptatt av miljøspørsmål og er svært motivert for å bidra innen dette feltet.

Internasjonalt

Til å bedømme avhandlingen og disputasen har fakultetet oppnevnt følgende komité:

Professor Shu Yamaguchi, Departements of Materials Engineering, University of Tokyo, Japan.

Associate Professor Mona Shirpour, Departement of Chemical and materials Engineering, University of Kentucky, USA.

Professor Stian Svelle, Departement of Chemistry, University of Oslo, Norge. Professor Rolf Vogt vil lede disputasen.

Engasjert

- Litt nervøs er jeg jo selvsagt foran det som skal skje, men det skal nok gå bra, sier Sindre Østby Stub, som også har jobbet tre år i Bellona og vært daglig leder i Natur og Ungdom.

Allerede i sin ungdomstid på Orkanger markerte han seg som en svært engasjert naturverner og var stadig i avisa Sør-Trøndelags spalter, blant annet som aktiv motstander av oljeaktivitet i Barentshavet og mot etablering av gasskraftverk.