– De ansatte på demensavdelingen har gjort en fantastisk jobb

foto