Tirsdag presenterte Coop Orkla Møre skissene for hvordan dagligvare- og leilighetskomplekset i Børsa sentrum kan komme til å se ut. Basert på konstruktive møter med Skaun kommune, la eiendomsdirektør Lars Ove Valaas-Breivik frem et prosjektforslag som fikk plan og miljøutvalget (PMU) til å nikke samtykkende.

– Det er stor forskjell fra det første forslaget. Det er fint at dere lytter til oss, sier PMU-leder, Øystein Wiggen (Sp), etter å ha blitt orientert om de nye planene.

Positive tilbakemeldinger

Da hadde tre representanter fra Coop Orkla Møre, med Valaas-Breivik i spissen, lagt frem planer om å bygge seksti leiligheter fordelt på fem etasjer, på toppen av dagens Coop Extra-butikk.

– Fortetting i sentrumsnære strøk i Buvika og Børsa er viktig for utvalget. Dette er jo noe som kommunestyret har vedtatt, sa Wiggen.

Slik kan komplekset bli seende ut etter byggetrinn 3. Foto: On arkitekter og ingeniører AS

– Dette er veldig mye mer i tråd med den debatten vi hadde. Jeg ser Coop sitt poeng med å bygge høyt, på grunn av lønnsomhet. Jeg syns dette er spenstig, sier Ove Sem (Ap).

– Dette kan kanskje virke voldsomt på enkelte, for vi har ikke tradisjon for slikt i Børsa sentrum. Men dette er ikke ødeleggende for noen, det blir jo derimot en attraksjon. Dette er et flott utgangspunkt for å komme oss videre, sier Ap-politikeren.

Prekært butikkbehov

Blant annet på bakgrunn av reaksjoner fra Skaun-politikerne, har Coop besluttet å kutte antall byggetrinn fra fem til tre.

– Jeg forstår at utvidelse av butikklokalene er det mest prekære, og at det er viktig å komme igang så fort som mulig, sier Willy G. Horrigmo (Buviklista).

Willy G. Horrigmo representerer Buviklista.

Butikksjef ved Coop Extra Børsa, Erlend Kuvås Grue, fortalte i august hvordan både kunder og ansatte sliter med å manøvrere seg frem i den trange butikken, som i dag er den eneste dagligvarebutikken i Børsa sentrum.

– Kundene kommer ikke frem. Tidligere i dag stod det mange paller med varer ute i butikken fordi vi ikke har plass på varelageret, sa butikksjefen til avisa Sør-Trøndelag, den gang.

Basert på de første reaksjonene fra PMU, kan Grue nå håpe på større boltreplass.

– Jeg var én av dem som støttet forslaget første gang. Jeg syns dette er veldig spennende, og helt i tråd med kommunens retningslinjer. Jeg smilte for meg selv da jeg så gressplenene på taket, sier Anita Gilde (Frp).

Utfordringer

Det er Coop Orkla Møre som eier lokalene som voksenopplæringa i Skaun kommune, har tilhold i. Det gjenstår fire år av leieavtalen mellom Coop Orkla Møre og kommunen.

– Det er helheten som er interessant her. Det er en utfordring med voksenopplæringa, i forhold til hurtigheten og igangsettelse av de neste fasene. Muligheten for å terminere en slik avtale er jo til stede, men det forutsetter at vi finner en annen løsning for voksenopplæringa, sier Sem.

Lars Ove Valaas-Breivik er direktør for eiendom- og forretningsutvikling i Coop Orkla Møre.

– Vi bygger en ny skole, som skal være ferdig i oktober 2019. Kan det være muligheter for voksenopplæringa der? Fra mitt ståsted mener jeg at kommunen må være åpen for forhandlingsløsninger, slik at de neste fasene kan igangsettes så hurtig som mulig.

– Bygget voksenopplæringa holder til i i dag er jo en midlertidig løsning. Og alt det som er der oppe er midlertidig, inntil det blir revet. Vi ønsker å komme igang med utbygging der oppe, som er planlagt i det totalt bildet. Nå har i hvert fall Coop Orkla Møre tilnærmet seg det som reguleringsplanen og politikerne har vedtatt, sier PMU-leder Wiggen.

Foreløpig skisse av det ferdige produktet. Foto: On arkitekter og ingeniører AS

Byggestart

Medlemmene i plan og miljøutvalget var, naturlig nok, interessert i å få vite når eiendomsdirektøren så for seg en mulig byggestart.

– Vi ser for oss å starte reguleringsarbeidet parallelt med at vi begynner å bygge trinn én. Byggetrinn to er litt avhengig av forhåndssalg av leiligheter. Jeg har en forståelse av at behovet for boliger i Børsa er stort, samtidig som dette representerer noe nytt. Så jeg ikke så bekymret for at det ikke skal være interesse og etterspørsel, sier Valaas-Breivik.

Øystein Wiggen (Ap) er leder i plan og miljøutvalget. Foto: Erik Eikebrokk

– Det er takta på boligsalget som bestemmer når vi kan starte på byggetrinn tre. Det er parkeringa som står igjen som den utfordringa vi har. Det kan være snakk om å bygge en etasje til på parkeringshuset.

Det første byggeforslaget fra Coop Orkla Møre ble forkastet av Skaun-politikerne i januar 2018. Dette på bakgrunn av «dårlig utnyttelse av sentrumstomta».

– Vi setter pris på at vi fikk «nei» første gangen, for det har ført til et mye bedre resultat, sier Valaas-Breivik.