Ordfører og kommuneoverlege med oppfordring til innbyggere og besøkende

foto