Ber kommunen legge bort plan for «McDonald’s-område»

foto
Illustrasjonen viser hvordan Coop og Thon ønsker å utvikle området på Laksøra som ligger inn mot E39. Foto: On arkitekter og ingeniører