Samarbeid gir viktig lokal økonomisk støtte til Røde Kors

foto