Vintervedlikehold av kommunale veier i Orkland

foto