1228 ble vaksinert på én dag. Astrid var en av dem. - Jeg føler meg trygg

foto