Har fått penger til ren strømforsyning - fortsatt spys eksosen ut fra havna

foto