Har sendt ut varsel om styrtregn: – Fare for stengte veier

foto