Gårdsvei ved fylkesvei 65 skled ut

Stikkrenna har gått tett og vannet har funnet seg en ny vei; gjennom gårdsplassen, over fylkesveien og har samtidig vasket ut deler av fyllinga på utsida av fylkesveien Foto: John J. Storholt