Røykutvikling i bofellesskap: – Han ønsket ikke helsehjelp