Tatt i 124 km/t i 80-sone: Nektet for å ha kjørt bilen