Avventer oppstart: - Starter når Forvebrua er gjenåpnet