Har brukt masse taletid på å bestemme taletid: - Det er jo bare tragisk