Får medhold av professor: - Kan ikke kneble enkeltpolitikere