To av ti i Ap vil ha Stormorovatnet, men stemmer på Rovatnet: - Dette er partidemokrati, ikke partipisk

foto