Mildværet fører til fare for jord-, sørpe- og flomskred: – Utsatte vegstrekninger kan bli stengt

foto