Best i landet: - Når du er nominert, vil du vinne. «Andreplassene» blir fort glemt