Vant Thamsprisen: - Artig at vi blir lagt merke til