Disse plantene fortrenger både laksen og lokal fauna

foto