Sjøeiendom kan gi prisrekord: - Finner ikke mange sånne

foto