Debatt rundt fritakssøknad: - Dette er et verv man må ta på alvor