«Jeg legger ikke skjul på at jeg ser fram til neste stortingsvalg!»