Styreleder i St. Olavs, Nils Kvernmo, bekrefter at et betydelig antall arbeidsplasser vil forsvinne fra Fylkets Fellesvaskeri dersom St. Olavs tar over driften.

Fredag skal styret i St. Olavs hospital ta stilling til om sykehuset skal overta Fylkets Fellesvaskeri for én krone. Direktør Gunnar Bovim anbefaler styret å si nei til énkronerstilbudet.

Det som vil være kinkig dersom St. Olavs tar over vaskeriet, er at vaskeriet mister muligheten til å regne på anbud. Noe som vil få store konsekvenser.

– Vaskeriet vil ikke kunne delta i anbudskonkurranser med tanke på vask for andre enn St. Olavs. Samtidig er de aktuelle kundene forpliktet til å sette vaskingen ut på anbud. Det betyr at Fylkets Fellesvaskeri kun kan vaske for St. Olavs hospital, forteller Nils Kvernmo, styreleder i St. Olavs hospital.

– Det betyr at vi må fase ut 30 prosent av vaskeriets inntekt, og stillinger må bort, sier Kvernmo.

Dette er opplysninger som får daglig leder, Joar Tøndel, ved Fylkets Fellesvaskeri til å reagere.

– Hvis alternativet ved at St. Olavs tar over blir at vi må redusere med 30 prosent, ville jeg ha ønsket at vi hadde eksistert i en kjede med det antall ansatte vi har i dag.

Fylkets Fellesvaskeri er nemlig svært interessant for flere kjeder. Det bekrefter Tøndel.

– Det beste for oss ideelt sett er å bli kjøpt opp av en kjede og kanskje få beholde alle ansatte, sier Tøndel.

Catharine Morken