Tunneler har vært stengt på kveld og natt i sju måneder

foto