Ungdommer tagget på flere bygg: Håper foreldrene blir varslet