Må rydde opp, trues med tvangsmulkt på 100 000 kroner

foto