Med et beredskapslager kan du kjøpe deg både tid og rom for planlegging